Vrnimo ljubezen naravi

Namen investicijskega projekta 2.faza obnove dela Šolskega hotela Astoria je preureditve le-tega v šolski hotel, kar bo zaokrožilo celotno ponudbo hotela. V letih 2005 in 2006 je bil hotel delno prenovljen, drugi del obnove šolskega hotel Astoria se je pričel v mesecu maju 2012, ko je šola prejela odločbo o dodelitvi sredstev iz Evropska sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Obnovo delno sofinancirata tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Investicija se je zaključila maja 2013, finančni del pa z zadnjim zahtevkom za sofinanciranje v oktobru 2013.

Upravičenec, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, je v skladu s pogodbo o sofinanciranju operacije »Šolski hotel Astoria II. Faza«, št. pogodbe: OPRR-PU3.1-2012/1-VH, koristil sredstva v višini 5.046.369,65 EUR.


Naložba v Šolski hotel Astoria zagotavlja možnost izvajanja kakovostnih izobraževalnih višješolskih študijskih programov in vzpostavljanje mreže podpornih izobraževalnih institucij na področju gostinstva in turizma ter velnesa. Z investicijo je hotel zaključil vsa predvidena dela v obsegu:


• obnove 25 hotelskih sob z vso spremljajočo infrastrukturo
• preureditev hotelske kuhinje in restavracije
• izgradnjo šolske kuhinje, učilnice strežbe ter predavalnice za potrebe izobraževanja študentov
• izgradnja velneškega centra za potrebe izobraževanja študentov in dodatno ponudbo hotelskim in zunanjim gostom
• izgradnja garažnega dela za hotelske goste
• celotno energetsko, toplotno in hidro sanacijo.